Se incarca....

Poți face o faptă bună

Donațiile către Asociația "Ștergem Lacrimi" ne ajută să aducem un zâmbet acolo unde viață pune o lacrimă.
DONEAZA

GDPR

ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația ”Stergem Lacrimi” cu sediul în comuna Floresti, județul Cluj, CIF 40472193, înregistrată în Registrul Comertului nr. 1360728/A/2019.

În temeiul prevederilor Regulamentului European 679 /2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, precum și în temeiul prevederilor din dreptul intern cu toate modificările și completările ulterioare, părțile convin de comun acord să încheie prezentul acord.

Art.1 TERMENI:

În înțelesul prezentului acord, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

DATE CU CARACTER PERSONAL:  orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

PRELUCRARE: orice operațiune care include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Art. 2

În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociația Salvează o inimă are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de PACIENT despre el însuși , un membru al familiei sale ori o altă persoană. Rolul prezentului acord este de a explică modul în care datele personale ale PACIENTULUI sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate și drepturile ce va sunt conferite prin lege.

Art. 3

Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și include datele de identificare ale persoanei, diagnosticul şi completarea istoricului medical al pacientului, orice referinţe medicale ulterioare, efectuarea unor rapoarte statistice, raportate la medicul trimiţator, la Casă de Asigurări de Sănătate Locală sau Casă Națională de Asigurări de Sănătate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens sau îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite. Pentru a oferi servicii medicale de specialitate, pentru a execută intervențiile necesare conform diagnosticului și a planului de tratament sau reabilitare agreat, datele dumneavoastră personale pot fi transmise către medici colaboratori externi, tehnicieni dentari , laboratoare de analize medicale colaboratoare, autorități publice sau altor persoane abilitate de lege să ceară aceste date, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră ( pe baza unor clauze contractuale standard,etc).

Datele cu caracter personal furnizate de PACIENT sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la refuzul efectuării actului medical.

Dacă v-aţi exprimat acordul pentru ca datele privind starea dumneavostră de sănătate să fie comunicate altor persoane ( ex. rude apropiate), operatorul va comunica aceste date potrivit instrucţiunile dumneavoastră.

Art. 4

Temeiul legal pentru colectarea și procesarea datelor solicitate în scopul menţionat mai sus este:

 • consimţământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  consimțământul informat la care dumneavoastră sunteți parte;
  obligație legală izvorâtă că urmare a raportului juridic dintre dumneavoastră și clinică.

Avem obligativitatea de a va anunță în timp real dacă vom face vreun transfer al datelor personale într-o țară din Uniunea Europeană sau din afară Zonei Economice Europene.

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus sau în exercitarea unui interes public, într-o perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale și în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentului).

Vă sunt conferite oricare dintre următoarele drepturi în baza condițiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*), și anume:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopul mentionat mai sus);
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării in anumite circumstanţe (de ex. atunci când dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date); dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor; r dreptul de a va opune prelucrării;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;
 • dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre Asociația Salvează o inimă pentru stergerea evidentelor datelor personale din baza noastra de date;
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra;
 • dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Asociația Salvează o inimă a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

Am luat la cunoștință de conținutul prezentului acord l-am înțeles și îmi exprim în mod expres și neechivoc consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor mele personale de către Asociația Ștergem Lacrimi.